Zespół

Lek. med. Michał Michałowski – lekarz psychiatra

Specjalizuje się w leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych oraz innych chorób psychicznych za pomocą farmakoterapii oraz psychoterapii.

Wykształcenie

ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu w 1996 roku

w 1999 roku ukończył roczny kurs NLP praktitioner w Milton H.Erickson Institut Berlin

w 1999 roku uzyskał specjalizacje lekarza Medycyny pracy

w 2001 rok ukończył Studium Pomocy Psychologicznej przy Wydziale Psychologii UAM Poznań

w 2002 ukończył roczny kurs Podstawy Hipnozy w Krakowie

w 2003 ukończył kurs Hipnozy II stopnia, organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty psychiatry

od 8 lat zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych przy pomocy farmakoterapii i psychoterapii integracyjnej( z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych: podejścia poznawczo -behawioralnego, NLP, hipnozy)

 

Mgr Agata Zabor

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Oferuję profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia – Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych(DDD):

 • konsultacje diagnostyczne (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze),

 • terapię indywidualną,

 • terapię indywidualną pogłębioną osób uzależnionych utrzymującym abstynencję, a nadal doświadczających trudności w różnych sferach życia,

 • konsultacje dla par,

 • interwencje w kryzysie,

 • poradnictwo,

 • psychoedukację,

 • profilaktykę uzależnień.

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu, rekomendowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). Praktykę kliniczną zdobywałam w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz w Ośrodku Readaptacyjno- Rehabilitacyjnym w Karczewie, które są rekomendowane prze KBPN. Ukończyłam także „VIII Program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień z zakresu terapii uzależnień behawioralnych”.

Obecnie pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Obornikach, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz grupową a także w Poradni Psychosomatycznej PROHOMINIS w Poznaniu. Ponadto współpracuję z Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu oraz z zespolem Poradni Specjalistycznych w Wągrowcu.

W ramach Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzę szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień dla nauczycieli, pracowników socjalnych, rodziców i opiekunów młodzieży z grup tzw. „ryzyka” oraz warsztaty rozwoju osobistego.

W pracy terapeutycznej kieruje się Kodeksem Etyki Terapeuty uzależnień, którą poddaję regularnej superwizji. Tel. 531647074.

 

Mgr Hanna Łyskawa

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta Biofeedback I stopnia

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób dorosłych w ramach:

 • Konsultacji psychologicznych
 • Psychoterapii indywidualnej
 • Interwencji w kryzysie
 • Psychoedukacji
 • Treningów rozwoju osobistego
 • Terapii grupowej

Posiadam doświadczenie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi. Jestem terapeutą i psychologiem w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień.

W pracy terapeutycznej kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Tel. 721291083.

 

Mgr Krzysztof Kaźmierowski

Specjalista psychoterapii uzależnień, trener profilaktyki uzależnień rekomendowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Ukończyłem szkolenie z zakresu terapii uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Oferuję profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych, które nie są gotowe na pełną abstynencję od narkotyków oraz alkoholu. Pracuję również z osobami uzależnionymi behawioralnie – od czynności. Ponadto prowadzę zajęcia profilaktyczne dla młodych osób szkodliwie eksperymentujących z używkami. W pracy terapeutycznej i profilaktycznej wykorzystuję paradygmat redukcji szkód w psychoterapii oraz metody Dialogu Motywującego. Uzależnienia nie traktuję jako „choroby na całe życie” lecz jako objaw całościowego funkcjonowania człowieka.

Od kilku lat zdobywam i rozwijam doświadczenie w Poradni profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu – gdzie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej – koordynuję rekomendowanym przez KBPN w Warszawie programem profilaktycznym „FreD goes net”.  Prowadzę również prywatny gabinet terapeutyczny działający w ramach Ośrodka psychoterapii i pomocy psychologicznej „POMARAŃCZOWE JA” w Poznaniu. Regularnie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje oraz superwizji. Tel. 503-103-442