Projekty

W ramach Pracowni realizujemy projekty edukacyjne, profilaktyczne i o szeroko rozumianej tematyce zdrowia, w tym w szczególności zdrowia psychicznego.

Proponujemy także pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie realizacji Państwa projektów!

 

PRZYGOTOWANE WNIOSKI APLIKACYJNE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW:

* DLA UCZELNI WYŻSZYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORST

– POKL 4.3.- Zintegrowany program rozwoju UAM w Poznaniu: ”Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki” (2012-2014)

– POKL 8.1.1. – Zintegrowany program wspierający wzrost kompetencji pracowników wyższego szczebla – zarządów i menedżerów MŚP z terenu województwa wielkopolskiego” (INVEST con GROUP)

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.2/2008/ „Menedżer projektów badawczych” (UAM)

– POKL 4.1.2. „Unikatowy potencjał- konkurencyjny absolwent na rynku pracy” (UAM)

– POKL, 3.3.2. – „Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Praktyka Czyni Mistrza” (UAM)

– Grant do Central European Initiative- “EDUTOUR conference: Educating tourism employees – a new concept of transferring academic skills toward tourist branch”.

– POKL 5.4.2._7 – „Zintegrowany system wspierający organizacje pozarządowe „DIALOG ngo”

– POKL, 4.1.2/2011 do MNiSW – Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile „EUR-EKO”

* PROJEKTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Przedstawiamy Państwu kolejne projekty, które otrzymały dofinansowanie na realizację swoich działań:

PORADY PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH i 50+ 

Nowy Dokument 1 - Strona 1

 

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI

14352634_1762146900726595_4449312753451482817_o

SZKOLENIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

14361319_1762149130726372_3300088068220513124_o

-ASOS– 15 czerwiec do 21 grudzień 2013r – międzypokoleniowy – MPiPS – warsztaty psychologiczne, indywidualne porady, imprezy integracyjne, pływalnia itd. – 140 osób/ dorośli i dzieci/

– 01-06.09.2014 „Trzeźwy styl życia” – projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski

-15.04-15.12.04 – „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysie”- projekt dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego

-06.05-01.12.2014- „Działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom” – projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski

-„ Jestem Najważniejszy” – 15.04-20.12.2014r –dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z powiatu obornickiego – projekt dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego