Konsultacje i porady

Konsultacje, porady:

To zwykle jedno do trzech spotkań mających na celu wstępne określenie problemu, w którym potrzebna jest pomoc terapeuty. Konsultacje mają także charakter doradczy i psychoedukacyjny. Skierowane są głównie do:

* rodziców/opiekunów

* osób ryzykowanie używających substancje psychoaktywne

* partnerów/ rodzin/bliskich osób uzależnionych

* par i rodzin

Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne

Służą wstępnemu zdiagnozowaniu problemu, tj. rozpoznaniu trudności, ich przyczyn oraz oczekiwań w celu doboru optymalnej formy pomocy. Konsultacje mogą stanowić:

– doraźną pomoc

– wsparcie pacjenta w rozwiązaniu trudnej sytuacji

  • wsparcie dla rodziców, którzy są zaniepokojeni zachowaniami ryzykowanymi swoich dzieci

  • początek szczegółowej diagnozy

  • wstęp do dłuższej pracy terapeutycznej.

Konsultacje to od jednego do trzech spotkań z psychologiem lub terapeutą. Spotkanie trwa 45 minut.

Konsultacje psychiatryczne

Konsultacje psychiatryczne skupiają się głównie na postawieniu diagnozy psychiatrycznej i zaplanowaniu najlepszego dla pacjenta postępowania terapeutycznego, w tym kwestie włączenia farmakoterapii w proces terapeutyczny oraz na kontroli przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.