Oferta

OFERTA Pracowni skierowana jest do:

* osób – uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (m. in. leki, dopalacze, alkohol),

* młodzieży doświadczającej problemów spowodowanych używaniem narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych,

* osób – pijących szkodliwie i/lub używających innych substancji psychoaktywnych w sposób ryzykowny,

* osób, które utraciły kontrolę nad używaniem substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, leków czy piciem alkoholu i zaczynają doświadczać strat z tym związanych lub obawiają się ich w przyszłości,

* partnerek/partnerów osób uzależnionych,

* rodziców doświadczających trudności w związku z ryzykowanym używaniem lub uzależnieniem od środków psychoaktywnych swoich dzieci,

* osób pochodzących z rodzin, w których występował problem uzależnienia a które żyją w chronicznym stresie, doświadczają stanów depresyjnych, lękowych i cierpienia oraz mają trudność w budowaniu konstruktywnych relacji z innymi.

Proponujemy Tobie:

  • leczenie uzależnień od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • pomoc bliskim osób uzależnionych
  •  interwencje w kryzysie
  • fachową diagnozę
  •  poradnictwo/ konsultacje
  •  psychoedukację
  • konsultacje psychiatryczne
  • profilaktykę uzależnień
  • a także SZKOLENIA i WARSZTATY rozwoju osobistego